Ennovation

62 woningen Kerklaan-Postlaantje – Ermelo

In opdracht van woningcorporatie UWOON ontwikkelt Ennovation planontwikkeling voor UWOON, in een samenwerkingsverband, met Nijhuis Bouw 62 woningen plan ‘Kerklaan-Postlaantje’ in het centrum van Ermelo.

De locatie Kerklaan-Postlaantje is één van de geprioriteerde locaties van het woningbouwprogramma van de gemeente Ermelo. Hier wil UWOON 62 appartementen realiseren, waarvan de helft sociale huurwoningen. De appartementen zijn verdeeld over verschillende woongebouwen en bij uitstek geschikt voor starters en senioren (één- en tweepersoonshuishoudens). Er zijn drie zogenoemde ‘meegroeiwoningen’: huurwoningen op de begane grond voor ouderen, gecombineerd met huurwoningen daarboven voor mantelzorgers. Op de hoek Dr. Holtropstraat en Postlaantje komt nog commerciële ruimte op de begane grond.

Het project krijgt een ‘dorpslaantje’/ binnenterrein dat de Kerklaan en het Postlaantje verbindt. De bebouwing is grotendeels met kap (zadeldak en mansardedak). Er is aandacht voor groen in de omgeving, door bijzondere bomen zoveel mogelijk te behouden en door plaatsing van tuinen, groenstroken en hagen. UWOON hoopt in de loop van 2017 te starten met de bouw.

Bekijk hier een aanzicht in vogelvlucht en een overzichtskaart van het plan Kerklaan-Postaantje.

Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad met het bestemmingsplan ingestemd.