Ennovation

24 woningen ‘Driesprong’ – Ermelo

In opdracht van woningcorporatie UWOON ontwikkelt Ennovation planontwikkeling 12 beneden-bovenwoningen en 12 eengezinswoningen voor UWOON in het plan ‘De Driesprong’ in Ermelo.