Ennovation

7 woningen ‘Bovendwarsweg’ – ‘t Harde

In opdracht van woningcorporatie UWOON ontwikkelt Ennovation planontwikkeling met de gemeente Elburg het plan ‘Bovendwarsweg’ in ‘t Harde met 7 sociale huurwoningen en een vrijstaande woning.